Grupa Euromedica

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

Administrator

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euromedica Sp. z o.o.
ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 641 70 64, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Inspektor Danych Osobowych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego tzw. Newsletter'a (imię, nazwisko oraz adres e-mail), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • korzystania z usługi kontaktu drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym w celu związanym z prowadzeniem korespondencji (Imię  oraz Nazwisko, adres e-mail), nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi. Podstawa prawna -  zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 Komu udostępniane lub powierzane są dane

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające np. świadczące usługę hostingu i poczty elektronicznej). Ponadto gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. policja, sąd, prokuratura).

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, jednakże szczegółowe informacje zostały udostępnione w szczegółowych klauzulach informacyjnych, dostępnych Tutaj - kliknij!

Ciasteczka

Wykorzystanie Plików “Cookies”
Niniejsza Strona wykorzystuje pliki “Cookies” do obsługi sesji (zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) stąd poniższe informacje dotyczące szczegółów wykorzystywania tych plików oraz możliwości ich zachowywania bądź usuwania. Ciasteczka nie zawierają i nie przetwarzają żadnych danych osobowych.

Czym jest plik „cookie”?
Niewielkie zbiory informacji przesyłanych z serwera www na komputer użytkownika noszą nazwę plików “cookies” (po polsku „ciasteczka”).

Nie są to programy komputerowe, a tylko niewielkie pliki zawierające informacje pozwalające witrynom internetowym przechowywać i udostępniać informacje dotyczące wzorców zapytań wpisywanych przez użytkownika do przeglądarek.

Większość witryn internetowych wykorzystuje „cookies”, ponieważ stanowią one narzędzie służące wygodzie użytkownika. „Cookies” pozwalają witrynom dostarczać użytkownikowi indywidualnie dopasowane usługi (przykładowo zapamiętując login, zachowując zakupione produkty w koszyku lub prezentując odpowiednią treść).

Istnieje kilka różnych rodzajów plików “cookies”: 

 • tymczasowe „cookies” (inaczej sesyjne) są usuwane gdy zamykana jest przeglądarka
 • "cookies"stałe, które nie są usuwane automatycznie, można usunąć je samemu bądź wygasają po pewnym czasie (zależnym od czasu zaprogramowanego przez daną witrynę).
Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje naszej strony mogą nie działać.
 

Dane nie podlegają profilowaniu.

Forma kontaktu i zakres pozostawionych danych:

Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą.

Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Podstawa prawna:
• art. 6, art. 12 i 13 RODO,
• art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Podstawa prawna – art. 32 RODO.

Uprawnienia Użytkownika (w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej)

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych - art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22.

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

 • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora
 • osobiście w siedzibie Administratora (w punkcie Rejestracji lub w biurze pracowników księgowości) .
Wzór wniosku dostępny jest w menu RODO - kliknij!
 
Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.
 
Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 
W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.
 
Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.
 
Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Akceptacja Warunków Korzystania z Serwisu WWW

Korzystając z naszej Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” i akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności. Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie plików „cookies” poprzez ustawienia zapisane w przeglądarce internetowej. W przeciwnym wypadku należy opuścić naszą Stronę WWW.

Kontakt związany z funkcjonowaniem Strony internetowej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiany

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euromedica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści Polityki prywatności na niniejszej Stronie internetowej.

Rejestracja