Grupa Euromedica

Kinezyterapia

Kinezyterapia - rehabilitacja ruchowa

Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa, trening leczniczy, usprawnianie) wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.


Na czym polega kinezyterapia?

Kinezyterapia ogólna polega na ćwiczeniu tych części ciała, które nie są dotknięte żadnymi schorzeniami. Pacjent wykonuje więc ćwiczenia ogólnokondycyjne czy ćwiczenia w wodzie. Podczas realizacji ćwiczeń istotne znaczenie ma świadome rozluźnianie mięśni przez pacjenta, by zmniejszyć ich ogólne napięcie. Zajęcia odbywają się pod okiem specjalisty, który czuwa nad prawidłowością wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
Z kolei istotą kinezyterapii miejscowej jest bezpośrednie oddziaływanie na chory narząd. Ćwiczenia dobierane są pod kątem funkcjonowania chorego oraz celu, jaki przez terapię chce się osiągnąć. W przypadku kinezyterapii miejscowej można wymienić między innymi:

 • ćwiczenia bierne – polegają na ruchu określonej części ciała pacjenta; wykonywane przy pomocy fizjoterapeuty lub za pomocą specjalistycznych urządzeń;
 • ćwiczenia czynno-bierne – polegają na ruchu wykonywanym przez terapeutę oraz czynnym rozluźnianiu mięśni przez pacjenta;
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach z obciążeniem trenowanej partii ciała;
 • ćwiczenia czynne wolne – polegają na wykonywaniu konkretnych ruchów przez pacjenta pod okiem terapeuty;
 • ćwiczenia czynne z oporem – polegają na wykonywaniu określonych ruchów, których celem jest m.in. przyrost siły, zmniejszenie zaników mięśniowych;
 • ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napięciu mięśni niepowodującym zmiany długości tego mięśnia.
 • PIONIZACJA I NAUKA CHODZENIA
Komu dedykowana jest kinezyterapia?

Kinezyterapia jest świetną metodą wykorzystywaną w profilaktyce, rehabilitacji czy rekreacji. Przeprowadzana jest jednak najczęściej u osób, które zmagają się z:

 • chorobami i dysfunkcjami narządu ruchu,
 • bólami kręgosłupa,
 • chorobami reumatoidalnymi,
 • niektórymi schorzeniami układu oddechowego.

Terapia świetnie sprawdza się także u pacjentów po udarze mózgu, zabiegach operacyjnych jamy brzusznej, po zawale serca. Z kinezyterapii mogą skorzystać również kobiety przed porodem.

Jakich efektów można się spodziewać?

Głównym celem kinezyterapii jest:

 • przywrócenie bezbolesnych ruchów kończyn oraz kręgosłupa,
 • kontrolowany spadek masy ciała,
 • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych,
 • zwiększenie wytrzymałości mięśni,
 • poprawa wydolności organizmu.

I właśnie takich rezultatów można się spodziewać. Regularnie i prawidłowo wykonywane ćwiczenia pozwalają wrócić do pełnej sprawności (lub przynajmniej zwiększyć sprawność) oraz złagodzić wszelkie dolegliwości bólowe związane z poruszaniem się.

 Zadania kinezyterapii:
 • ocena stanu pacjenta,
 • dobór odpowiedniego programu ćwiczeń: form, środków, metod i technik,
 • opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych,
 • opracowanie obiektywnych i powtarzalnych metod kontroli i oceniania postępów,
 • zapobieganie powikłaniom: przykurczom (ćwiczenia bierne i czynne), odleżynom (zmiany ułożenia bierne), powikłaniom narządowym – w tym płucnym (ćwiczenia oddechowe, oklepywanie klatki piersiowej, zmiany pozycji, wczesne uruchamianie).
Cele kinezyterapii:
 • przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni,
 • poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego,
 • poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy),
 • korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

JAKO JEDYNI W OKRĘGU POSIADAMY  RÓWNIEŻ SZYNĘ CPMOTION™

Urządzenie pracujące w oparciu o ciągły ruch bierny (CPM) są wykorzystywane podczas pierwszej fazy rehabilitacji mającej miejsce po zabiegach lub urazach stawów kończyn dolnych. Urządzenie CPMotion wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Codzienna terapia zwiększa ograniczoną początkowo ruchomość stawu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

 NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA:
 • Artrotomia i artroskopia
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego
 • Chirurgiczne leczenie złamań i stawu rzekomego
 • Alloplastyka stawu kolanowego/biodrowego

Rejestracja