RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Euromedica Sp. z o.o.
  Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, realizacji praw pacjenta, kontaktu z pacjentem, wystawiania faktury, rozliczenia z NFZ oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, laboratoria analityczne oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (MEDIPORTA).
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (zasada ogólna),
 • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia,
 • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
 1. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

NewsletterKorzystając z naszej Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” i akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności.


Copyright 2019 - Euromedica Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Studio113